نماد اعتبار در صنعت آهن

فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی

فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی بزرگترین فابریکه ذوب آهن در کشور می باشد .

این فابریکه درسال 1394 تحت نام فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی با هدف سهیم شدن در اقتصاد کشور , اشتغال زایی ،خودکفایی درصنعت آهن آلات با استندردها ومعیارات ملی و بین المللی تاسیس شده است .

فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی این افتخاررا دارد که برای بیش از 600 نفر به شکل مستقیم وبیشتر از 1500 نفر بطور غیر مستقیم زمینه کار را مساعد ساخته ومتعهد به سرمایه گزاری ورشد اقتصادی کشور بوده ونیازمندی های مشتریان را به زود ترین فرصت مرفوع ساخته ودر تلاش بی پایان برای تولید محصولات جدید می باشد.

تضمین کیفیت

مدیریت وقت

مسئولیت اجتماعی

دقت

آنچه ما ارایه میدهیم

محصولات و خدمات

صنعت آهن یکی از تاثیرگزارترین صنعت در رفاه و ترقی کشور میباشد,ما میخواهیم سهم ارزنده خویش را با ایجاد تسهیلات و امکانات مفید برای مشتریان در بهبود اقتصاد ملی و ایجاد فضای کاری ایفا نماییم.

سید پرویز سادات هوفیانی

پیام مقام رهبری

ما پیوسته در تلاش هستیم تا به تعهدات خود در عرصه پویایی و خود کفایی اقتصاد افغانستان عمل مناییم. با توجه به این، فعالیت فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی رشد و توسعه کشور که ما در آن فعالیت داریم، مهم پنداشته می شود. ما همیشه به این باور هستیم که صنعت باعث اشتغال زایی در کشور می شود. همچنان سادات هوفیانی گروپ همیشه در کنار مردم نجیب افغانستان بوده و میکوشد تا در همه امورات اقتصادی کشور نقش اساسی خویش را داشته باشد. جامعه سامل، اقتصاد سامل و عملکرد سامل وابسته به یک هدف خاص می باشد که جز از پلان های استراتیژیک فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی است. این امر باعث ترقی و پیشرفت خانواده صنعت آهن و اقتصاد کشور در داخل و خارج کشور می شود و همچنان سرمایه گذاری های مان باعث یک کشور عاری از خشونت، رشد و انکشاف کشور شده و زمینه اشتغال زایی را فراهم کنیم.

با احترام

سید پرویز "هوفیانی"، بنیان گذار

درست مثل فولاد

چرا مارا انتخاب کنید

01. تضمین کیفیت

ما متعهد به عالی ترین سطح کیفیت و تولید محصولات مطابق با نورم و استندرد های پذیرفته شده جهانی می باشیم و تضمین کیفیت را در اولویت کار خویش قرار می دهیم کنترول و پروسس با کیفیت یکی از مهمترین روش های این فابریکه می باشد تا تولیدات با کیفیت را عرضه نماید. بنابراین، این محصولات از آغاز الی ختم تولید توسط ماشین آلات و لابراتوار ها تست و کنترول می گردد.

02. کنترول کیفیت

فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی با استفاده از لابراتوار های مجهز و عصری توانسته است که کیفیت و گرید محصولات خود را تضمین کند و نتایج آزمایش لابراتواری از کیفیت محصولات پشتیبانی نموده و رضایت مشتریان خویش را کسب نماید.

صحی و ایمنی

مهمترین بخش که در ساختار تشکیلاتی فابریکه ذوب آهن سادات هوفیانی مورد توجه جدی قرار گرفته است، بخش ایمنی و صحی کارمندان و پرسونل این فابریکه می باشد بنابرین نهایت تلاش صورت گرفته است تا محیط کاری و مـــراحل اجرایوی را مطابق با مقررات استندرد قبول شده بین المللی صنعت آهن به وجود آوریم هدف از توجه جدی ما به بخش صحی و امینی، کاهش خطرات است.

بزرگترین تولید کننده گادر

دستاورد های ما

 
گواهینامه های ISO
ISO 45001 | ISO 9001
 
گواهینامه های ISO
ISO 630- 1 | ISO 14001
 
0
سال های تجربه
0 %
رضایت
0 K
مشتریان راضی
تیم ما

رهبری شرکت

سیدپرویز "هوفیانی"

رئیس عمومی

حاجی گل "اسدی"

رئیس اجرایه

شیرزاد "یوسفزی"

آمر مالی و اداری

عابدالحق "سروری"

آمر منابع بشری